Adobe släpper AEM Forms

I och med releasen av Adobe Experience Manager (AEM) 6.0 den 22:e maj blir nu den tidigare Adobe LiveCycle-funktionaliteten en del av Adobe Marketing Cloud, under namnet AEM Forms.

AEM Forms är en del av Adobe Experience Manager 6.0 som är en del av Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud består också av andra produkter, där Adobe Analytics och Adobe EchoSign är de två mest intressanta utifrån vårt perspektiv. Alla produkter under Adobe Marketing Cloud är integrerade med varandra och man kan t.ex. använda sig av Adobe Analytics för att analysera vart i formulären användarna spenderar mest tid vid ifyllnad, vart det blir mest fel etc… Adobe EchoSign är en produkt för elektronisk signering av alla typer av dokument. Det use-case vi ser i relation till formulär och datainhämtning är typiskt signering av inskickad data.

AEM-Forms stöder publicering av formulär för flera kanaler. Man kan som användare kan skapa en formulärmall för utskrift, PDF eller HTML5 eller använda formulärmallen för att enkelt konstruera ett adaptivt formulär. Adaptiva formulär är den stora nyheten i AEM-Forms jämfört med LiveCycle ES4 och kan beskrivas som wizard liknande formulär anpassade för smartphones som renderas utifrån samma XDP mall som både PDF och html5 formulären.

Nytt är också att man kan spara ett utkast av ett ifyllt formulär i formulärportalen innan man sedan väljer ”submit”. Detta sker i portalen vilket gör att man kan välja att återuppta ifyllnaden på en annan enhet än man startade med, t.ex. starta ifyllnaden på sin iPad för att sedan återuppta och slutföra ifyllnaden via sin mobiltelefon eller PC.

De stora nyheterna är dock inte på det tekniska planet utan snarare på licensmodell och paketering. Om man jämför med LiveCycle ES4 så är de tidigare modulerna Forms, Output, PDF Generator nu paketerade som en produkt, AEM Forms. Detta gör att man som kund på så sätt får tillgång till mer funktionalitet i en och samma produkt.

Licensmodellen är en prenumerationsbaserad modell där man betalar årligen, då ingår de tidigare M&S kostnaderna samt att man inte behöver köpa några utvecklingslicenser. Man betalar bara per år och per CPU för det man faktiskt driftsätter.

Mer info; Releasenotes från Adobe Mer information om produkten på vår produktsida

För mer information vänligen kontakta Christina Pilfalk, Försäljningschef.