Adobe Experience Manager & Adobe Experience Manager Forms

Adobe Experience Manager är en del av Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud består också av andra produkter, där Adobe Analytics och Adobe EchoSign är de två mest relevanta utifrån ett dokument och formulär perspektiv. Alla produkter under Adobe Marketing Cloud är byggda på samma plattform och är väl integrerade med varandra.

Läs mer om Adobe Experience Manager på adobe.com.

Adobe AEM Forms

AEM-Forms stöder publicering av formulär för flera kanaler. Man kan som användare kan skapa en formulärmall för utskrift, PDF eller HTML5 eller använda formulärmallen för att enkelt konstruera ett adaptivt formulär. Adaptiva formulär är den stora nyheten i AEM-Forms jämfört med LiveCycle ES4 och kan beskrivas som wizard liknande formulär anpassade för smartphones som renderas utifrån samma XDP mall som både PDF och html5 formulären.

Nytt är också att man kan spara ett utkast av ett ifyllt formulär i formulärportalen innan man sedan väljer “submit”. Detta sker i portalen vilket gör att man kan välja att återuppta ifyllnaden på en annan enhet än man startade med, t.ex. starta ifyllnaden på sin iPad för att sedan återuppta och slutföra ifyllnaden via sin mobiltelefon eller PC.

De stora nyheterna är dock inte på det tekniska planet utan snarare på licensmodell och paketering. Om man jämför med LiveCycle ES4 så är de tidigare modulerna Forms, Output, PDF Generator nu paketerade som en produkt, AEM Forms. Detta gör att man som kund på så sätt får tillgång till mer funktionalitet i en och samma produkt.

Licensmodellen är en prenumerationsbaserad modell där man betalar årligen, då ingår de tidigare M&S kostnaderna samt att man inte behöver köpa några utvecklings- eller testlicenser.

Läs mer;
AEM Forms Capability Spotlight (whitepaper) på adobe.com
AEM Adaptive Forms på adobe.com
AEM Document Services på adobe.com

Adobe Analytics

Adobe Analytics är ett analys verktyg som använder den data som Marketing Cloud samlar in. Man kan bygga stora och djupgående analysrapporter om hur användrarna navigerar på företagets websidor eller hur företagets mobilappar används.

Det use-case som är intressant för oss som arbetar med formulär och dokument är att man kan använda sig av Adobe Analytics för att analysera vart i formulären användarna spenderar mest tid vid ifyllnad, vart i processen det finns flaskhalsar etc. Dessa data är värdefull för att kunna utveckla och optimera användarintegrationen och för företagen att lära sig av sina användares beteende.

Läs mer
Analytics på adobe.com
Analytics integrerat med formulär på adobe.com

Tidigare produkter

Medan AEM Forms är den senaste generationen formulärvekrtyg från Adobe det finns fortfarande stort antal äldre installationer i drift.

Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Adobe LiveCycle Enterprise Suite är en produktfamilj för att bygga och automatisera affärsprocesser. Det är en plattform för dokument och formulärhantering som bestående av flera moduler, t.ex. Forms, Output, PDF Generator som nog är de mest använda.

From juni 2014 så sker ingen nyförsäljning av Adobe LiveCycle ES4 utan nya kunder hänvisas till den nya paketeringen i AEM Forms. Befintliga kunder kan dock köpa kompletterande licenser även om de rekommenderas att gå över till AEM Forms.

LiveCycle ES4 kommer underhållas fram till och med mars 2018 och viss funktionalitet som utvecklas för AEM Forms kommer även att introduceras på LiveCycle plattformen för de kunder som väntar med att migrera.

Läs mer;
Adobe LiveCycle blog på adobe.com
Enterprise support matris, datum för end-of-life på adobe.com
Five reasons to upgrade from LiveCycle to Experience Manager Forms på adobe.com

JetForm / Accelio

April 2002 köpte Adobe Accelio (tidigare JetForm). De gamla JetForm produkterna (Central och Filler) lades ner 2004 men är fortfarande i drift på många ställen, både i Sverige och utomlands.

En direkt konkurent till JetForm var Symantecs FormFlow, som JetForm köpte upp 1996 och fortsatte marknadsföra och utveckla under namnet FormFlow fram till 2004.

Adobe marknadsförde JetForm produkterna under egna namn, Adobe Form Designer, Adobe Form Server, Adobe Workflow Server, and Adobe Central Pro Output Server, utan några större ändringar i produkterna. Adobes efterträdare till produktfamiljen kom 2007 och lanserades som Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) och som idag säljs under namnet AEM Forms.

OBS! Adobe Central/Output 5.7 vilket är de sista produkterna i denna produktfamilj har end-of-life (EOL) satt till den siste juni 2016. Därefter upphör all produktsupport från Adobe. Kontakta oss för att få hjälp med migrering/flytt till nya produktalternativ.

Läs mer;
Accelio/JetForm PM på adobe.com
Adobe Central Output Server family på adobe.com
FAQ angående migrering på adobe.com