Correspondence management (brevmallshantering)

Detta är en lösning som bygger på Adobe AEM Forms för att generera dokument för alla typer av affärskommunikation. De allra flesta affärs och verksamhetsprocesser har behov av att generera någon form av svar tillbaka till slutanvändaren/kunden.

Det finns stöd för tre olika typer av kommunikation i denna lösning;

  1. Schemalagd kommunikation – Fakturor, Kontoutdrag, årsbesked med mera.
  2. Automatiserade svar – personliga välkomstbrev etc.
  3. On-demand kommunikation – till viss del manuellt startad kommunikation såsom brev etc.

Denna lösning säkerställer att din kommunikation är enhetlig, korrekt och till så hög grad som möjligt automatiserad.

Genom att använda på förhand godkända brevmallar och datakällor så säkerställer du att kommunikationen är juridisk korrekt, att rätt villkorsbilagor används, rätt logotyper etc.

Handläggaren skall bara fokusera på att den del av informationen som eventuellt skall läggas till manuellt blir riktig och korrekt.

 

Läs mer

Correspondence management på adobe.com