Intelligenta formulär

INFODESIGN kan datafångst! Tillsammans har vi mer än 100 års erfarenhet av elektroniska formulär och datafångst. Bra utförd datafångst ger många fördelar;

  • Lättare att automatisera flöden och beslut när input är korrekt.
  • Nöjdare användare när de inte behöver fylla i en massa onödig/dubbel information.
  • Tidsbesparing i handläggning då komplett data är samlad redan innan det når en handläggare
  • Etc..

 

Vi har tagit fram denna modell som vi använder både internt och dialogen med våra kunder för att visa på vinster och möjligheter med intelligent datafångst. Viktigt är också att man har en vision och strategi samt beslutar vart på denna trappa man vill lägga ambitionsnivån.

 

 

Statisk Första steg i digitaliseringen där man efterlikningar den tryckta pappersblanketten. Eventuellt kan man fylla i blanketten på skärmen innan man skriver ut den.
Dynamisk Det naturliga andra steget är semi-intelligenta formulär som anpassar sin layout utifrån vad användaren fyller i för data. Kontext baserad hjälp etc.
Online Nästa steg är att man börjar koppla ihop formuläret med omvärlden genom t.ex. förifyllnad från olika publika eller interna datakällor. Man kan även via server välja att publicera formulären online samt publicera dem för flera kanaler, såsom web, print, mobil etc.
Automatiserad I detta steg börjar man automatisera mottagandet av data. Idag ser vi på INFODESIGN inte ett formulär som slutprodukten utan snarare som en databärare i en formulärbaserad verksamhetsprocess.
Processmodell När man väl har en fullt digitaliserad kedja från datafångst till databehandling kan man implementera verksamhetsprocesser som styr flödet. Det är väldigt sällan man enbart fångar data, oftast skall det (manuellt) utföras något arbete/beslut baserad på den data
Applikation När du väl har data och process digitalt så är ”sista steget” att implementera detta och ”tvinga” handläggare och kunder att använda systemen så som det är tänkt. Detta kan göras genom webb och eller mobil applikationer som styrs av underliggande processmodell och data.

Tänk er ett banklån, ansökan om nytt pass, en lägenhetsbesiktning eller en skadeanmälan hos ett försäkringsbolag. Gemensamt för de exemplen är att de startar med att en person triggar processen genom att fylla i ett formulär, datafångst och formulär är fortfarande aktuellt.  

Dokumenttjänster

När man har en automatiserad datafångstprocess så behövs det i många fall skapas dokument, det kan vara för kommunikation, arkivering etc.

Adobe Experience Manager document services är den lösning vi arbetar med och integrerar med vår datafångst. Den hjälper dig att fånga, processa, säkra och spåra dokument och information. Produkten är en sammanslagning av de tidigare produkterna;

  • Adobe LiveCycle Forms Pro ES4
  • Adobe LiveCycle Reader Extensions ES4
  • Adobe LiveCycle PDF Generator ES4

 

Med denna kan du t.ex. styra hur användare får använda ett specifikt dokument, fylla i, spara, skriva ut etc. Du kan skapa PDF filer från en uppsjö av filformat och datakällor, konvertera PDF till text, web, bilder m.m, samt skapa arkivbeständiga PDF filer (PDF/A). Du kan även säkra dokumentet genom lägga på certifikat, vattenstämplar eller styra vem som får öppna det.

 

Läs mer
Dokumenttjänster på adobe.com