INFODESIGN lanserar demoportal

Vi har arbetat fram en demoportal där ni kan utforska olika exempel på olika former av pdf och html formulär, enklare implementationer av serverprocesser etc. Allt är paketerat i ett pedagogiskt format och alla exempel kommer med förklaring över vad som visas, hur det är implementerat osv. Detta är vårt sätt att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap samtidigt som vi förhoppningsvis sprider intresset kring digitalisering av arbetsflöden och datafångst. Portalen är under ständing utveckling och vi kommer succesivt lägga in fler och mer avancerade demos, baserat på önskemål och feedback från er.

Länk till demoportal: infodesign.se

Användarnamn och lösenord krävs, kontakta Mattias Harneman för att läggas upp som användare.