INFODESIGN presenterar efterfrågade processpaketeringar för Barium Live inom HR, Produktutveckling och Ledningssystem

Våra digitala affärsprocesslösningar bygger på BPM-plattformen Barium Live vilket ger mängder med möjligheter att hantera såväl arbetsflöden som affärsprocesser inom valfria verksamhetsområden på ett modernt och effektivt sätt.

Effektiva processer är egentligen ganska enkelt – Det handlar om att få saker gjorda!

Vi presenterar nu tre olika paketeringar av affärsprocesser. Paketeringarna bygger på ”Best Practice” och syftar till att du snabbt skall komma igång och på så sätt uppnå snabbast tänkbara ROI.

De första områdena att få färdiga paketeringar är;

  • HR (rekrytering, on- och offboarding)
  • Produktutveckling
  • Ledningssystem (ISO-certifiering)

För mer info, läs här eller kontakta Peter Svensson