Intelligente formularer

INFODESIGN har styr på dataindsamling! Tilsammen har vi mere end 100 års erfaring inden for elektroniske formularer og dataindsamling. God indsamling giver mange fordele;

  • Lettere at automatisere processor og beslutninger når input er korrekt.
  • Mere tilfredse anvendere, når der ikke skal udfylde en masse unødvendig/dobbelt information.
  • Kortere behandlingstid da alt information er samlet allerede inden det når sagsbehandleren.
  • m.m.

 

Vi har udviklet en model som vi anvender både internt og i dialog med vores kunder, for at vise de fordele og muligheder der ligger indenfor intelligent indsamling. Der er også vigtigt at have en vision og strategi, samt beslutte hvor på denne trappe man vil ligge ambitionsniveauet.

 

 

Statisk Det første step i digitaliseringen er at efterligne papirudgaven. Den kan eksempelvis gengives på skærmen, før den udskrives
Dynamisk Det næste step er en semi-intelligent formular, som tilpasser sig det layout brugeren vil anvende.
Online Næste step er at tilslutte formularen med omverdenen, eksempelvis med offentlige eller interne data. Ma kan også via en server vælge at publicere formularen online, samt publicere den til flere kanaler såsom web, print, mobil m.m.
Automatiseret I dette step begynder man at automatisere modtagelsen af data. Hos INFODESIGN ser vi ikke formularer som et slutprodukt, men nærmere en databærer i en formularbaseret virksomhedsproces.
Proces model Når du har en fuld digitaliseret kæde fra dataindsamling til databehandling kan man implementere de virksomhedsprocesser som styrer arbejdsgangen. Det er meget sjældent at man kun indsamler data, som regel skal der udføres manuelt arbejde/beslutninger, på baggrund af den indsamlede information.
Applikation Når du har de valgte data og processer som skal køres digitalt, er sidste step at implementere og ”tvinge” administratorer og kunder til at anvende systemet. Dette kan gøres via internettet eller mobile applikationer som styres af den underliggende arbejdsproces som er blevet skabt.

Dokumenttjenester

Når du har en automatiseret dataindsamlingsproces, er det i mange tilfælde nødvendigt at skabe et dokument, til kommunikation, arkivering m.m.

Adobe Experience Manager dokument services er den løsning vi arbejder med og integrerer med vores dataindsamling. Den hjælper dig til at indsamle, sikre og spore dokumenter og oplysninger. Produktet er en sammenslutning af tidligere produkter;

  • Adobe LiveCycle Forms Pro ES4
  • Adobe LiveCycle Reader Extensions ES4
  • Adobe LiveCycle PDF Generator ES4

 

Med denne kan du eksempelvis styre hvordan brugere kan anvende et bestemt dokument, udfylde, gemme, udskrive m.m. Du kan oprette PDF-filer fra en række forskellige filformater og datakilder, konvertere PDF til tekst, web, billeder m.m. Du kan også sikre dokumenter ved at tilføje vandmærker, attester eller anden form for kontrol som bestemmer hvem der kan åbne dokumenterne.

 

Læs mere
Dokumentjenester på adobe.com