Formulär för flera kanaler (web, print, mobil etc.)

Idag har de flesta verksamheter en ”mobile-first” policy som i princip betyder att man skall möta kunden i med det media kunden önskar. Och att man tar hänsyn till detta när man designar IT-lösningar, mobilanpassning etc. är idag en självklarhet.

Det finns idag två stora hinder för kunderna när de skall ”lyfta över” sina existerande formulär till mobila enheter;

  1. De existerande formulären bygger på en pappersorienterad metafor vilket inte lämpar sig för små skärmar, det blir mycket scrolla och zooma.
  2. Formulären är ej responsiva, d.v.s. anpassar sig inte för olika skärmstorlekar vilket betyder att det måste underhållas flera olika versioner av ”samma” formulär.

 

AEM Forms gör det väldigt enkelt, genom att återanvända redan befintliga formulärmallar så tillvaratar man redan gjord investering. Genom att använda sig av samma formulärmall för alla kanaler säkerställer man en enhetlig användarupplevelse samt funktionalitet oavsett vilken kanal som används.

 

”Klassiskt PDF-formulär”

Den klassiska formulär/blankett layouten kan renderas både som PDF och en HTML5 baserad variant som uppför sig och ser ut som en klassisk blankett.

Denna renderingsvariant lämpar sig väl för arkivering (PDF/A), utskrift etc. För tryckta blanketter används fortfarande PDF som orginal till tryckerierna. 

HTML5 formulär

Precis som för PDF så uppför sig och ser HTML5 renderade formulärut som en klassisk blankett.

Fördelarna med HTML5 stöd är att det fungerar i alla webbläsare på alla olika datorplattformar utan plug-ins vilket i många fall behövs för PDF formulären. 

Adaptiva formulär

Den pappersbaserade metaforen för datainsamling lämpar sig inte så bra för mobila enheter såsom bilden nedan visar. Därför har AEM Forms stöd för det Adobe kallar adaptiva formulär. Det är ett responsivt formulär som ändrar sin layout utifrån storlek och typ av enhet som visar den. 

 

Adaptiva formulär är baserade på samma formulärmall alternativt XML schema som klassiska formulär för att få samma informationsstruktur och datamodell och att inte generera mer arbete i förvaltning.

Visuellt skiljer de sig dock;

  • Wizard-liknande struktur (paneler som man stegar sig igenom)
  • Tillgång till moderna UI komponenter såsom dynamiska diagram etc.

 

Läs mer
End-user experience with adaptive forms (video) på adobe.com