Ny release – Barium Live 2016.1

Ny release av Barium Live, årets första release kom alltså redan i Januari. Spännande att se om de kan hålla samma utvecklingstakt i år som under 2015 där det hända otroligt mycket med plattformen.

Denna release introducerar ett antal helt nya funktioner samtidigt som den rättar till en del fel och performance issues.

 

 

Highlight – Corporate login

Genom stöd för Identity Providers och SAML 2.0 standarden kan man äntligen koppla samman inloggningen till Barium Live med inloggning på ert företagsnät vilket gör att man inte behöver logga in på Barium Live så länge man är inloggad på företagsnätverket (single sign-on). Dessutom kan man synkronisera företagsnätets katalogtjänst med Barium Lives användardatabas så att man inte längre manuellt behöver uppdatera, lägga till eller ta bort användare i Barium Live. Tillsammans med en AD koppling kan man även synkronisera över roller och andra rättigheter så att man tilldelas rätt uppgifter i processerna osv.

För full info om denna release;