Digitaliserade affärsprocesser

Våra digitala affärsprocesslösningar bygger på BPM-plattformen Barium Live vilket ger mängder med möjligheter att hantera såväl arbetsflöden som affärsprocesser inom valfria verksamhetsområden på ett modernt och effektivt sätt.

Effektiva processer är egentligen ganska enkelt – Det handlar om att få saker gjorda!

Genom att våra lösningar på ett enkelt och effektivt sätt orkestrerar arbetet som skall utföras, (dvs. koordinerar informationen, verktygen samt människorna som behövs för att utföra arbetet) ökar vi våra kunders effektivitet, kundfokus och konkurrenskraft.

Dessutom innebär våra digitala affärsprocesslösningar – ökad kvalitet, spårbarhet, transparens, mätbarhet, kontroll och inte minst lönsamhet.

Nedan finner du exempel på olika paketeringar av affärsprocesser. Paketeringarna bygger på ”Best Practice” och syftar till att du snabbt skall komma igång och på så sätt uppnå snabbast tänkbara ROI.

Exempel på processpaket inom populära verksamhetsområden